Leverandør av tjenester innen maskinering og produktutvikling
PREFAB Engineering AS er sertifisert ihht:


NS-EN ISO 9001:2015Borgeskogen 7

N-3160 STOKKE

(+47) 916 72 566

post@prefab-engineering.no